אתם כאן: עמוד הבית חדשות הערת אזהרה, אינה מבטיחה זכויות בתמ"א 38

הערת אזהרה, אינה מבטיחה זכויות בתמ"א 38

הערת אזהרה אינה מספיקה להבטחת זכויות רוכשים ועליהם להקפיד על קיום חוק המכר כלשונו ולטובת הבטחת זכויותיהם.

המלצת הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, כי בנוסף להערת האזהרה על הרוכש להיעזר בליווי בעל מקצוע בלתי-תלוי (עורך דין) "לפעול במשנה זהירות ... ולוודא כי התשלומים נעשים בהתאם לתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה- 1975".

בפרסום שהוציא לאחרונה (ו' בטבת, תשפ"א, 21/12/2020) ובעקבות פסיקה בנושא, הממונה עמית גרייד, מסביר כי, "לא היה בכך [בטוחה מסוג הערת אזהרה, עו"ד שורצברד] כדי לספק הגנה טובה לרוכשי הדירות החדשות כאשר החברה המוכרת נקלעה להליכי פירוק, ואלה איבדו חלק מהכספים ששולמו על ידם".

הממונה מתבסס על פסיקה של בית המשפט (תיק פר"ק 14785-05-18 וע"א 459/20) כי הסכמי המכר של רוכשי הדירות החדשות בפרויקט הוכרזו כ"נכס מכביד" ולכן הם בוטלו והערות האזהרה אשר נרשמו בגינם נמחקו. כתוצאה מכך, מצאו עצמם רוכשי הדירות בסיכון לאיבוד כספם.

כאמור הממונה מבהיר כי רק ליווי של בעל-מקצוע בלתי-תלוי ופיקוח על קיום ההליך בהתאמה לחוק המכר תאפשר ערובה מלאה ככל האפשר לכספו של הרוכש.

תמ"א 38

===

הבהרה: אין בדברים האמורים מבחינת יעוץ משפטי וחובה להתייעץ עם עורך דין.

משרד שורצברד ושות' עורכי דין, מתמחה בדיני חוזים, חברות, שירותי עריכת דין, יעוץ משפטי, דיני עבודה, מיסים וכן מספק שירותי גישור ונוטריון.