אתם כאן: עמוד הבית מאמרים המדינה בוחרת שלא להתערב בדיני חוזים בתקופת קורונה

המדינה בוחרת שלא להתערב בדיני חוזים בתקופת קורונה

המדינה בחרה שלא להתערב בסוגיית דיני-החוזים ואלא במספר מגזרים ולאפשר לשוק להתנהל עצמאית.

כך נקבע במסקנות צוות בין-משרדי שבחן את השפעת מגפת הקורונה על דיני חוזים. מסקנותה הצוות הוגשו לממשלה באמצעות שר-המשפטים בתאריך 7 ליולי.

על פי הצוות, "הפיתרון המשפטי הנהוג והראוי מכוון לצורך להמשיך לקיים חוזים, תוך התאמתם לנסיבות שהשתנו. זאת, בין היתר, נוכח העובדה כי קיים חוסר ודאות רב באשר לתוצאה המשפטית שמכתיב דין הסיכול הישראלי ... "לקיים משא ומתן מחודש במטרה להתאים את החוזה לנסיבות המשתנות על דרך של קיום החוזה בקירוב; השעיית חיובי החוזה עד למועד שבו פסק האירוע המסכל; ובמידה שקיום החוזה בקירוב איננו אפשרי או שונה באופן יסודי מהמוסכם בנסיבות העניין, לפעול לסיום החוזה בהסכמה" (מסקנות דו"ח הצוות, אתר שורצברד עורכי-דין).

בהמשך, קובע הצוות כי אכן מתקיים מצב חריג ועקב מגפת הקורונה והיות שכך "משבר הקורונה מהווה אירוע בלתי צפוי, שכן לא ניתן היה לצפות את המגיפה ובעיקר את השלכותיה. הקורונה יצרה נסיבות חריגות, שפגעו מהותית באפשרות לקיום החוזה כפי שהוסכם עליו" אולם אין הוא רואה בו כוח-עליון, מצב טבע או חירום המאלץ את המדינה להתערב בכוחות השוק החופשי ומעדיף לאפשר לצדדים לההתדיין עצמאית. "אין בכך כדי לאפשר לצדדים לחוזה להתנער מחיוביהם החוזיים ועליהם לעשות כל מאמץ להמשיך ולקיים את החוזים שערכו ולהתאימם לנסיבות שהשתנו" (שם).

רוח הדברים המשתקף ממסקנות והמלצות הצוות לממשלה, כבר נצפה בניתוח המצב שפרסם משרד שורצברד ושות' עוד באפריל והתבסס על הסיבות האפשריות להפרת חוזה, נסיבות מסכלות ומבחן הציפיות ועל בסיסן בחינת השאלה האם נדרש פיצוי, עמידה מלאה בחוזה או ביטול ופטירת הצדדים מכל התחייבות. ניתוח תקדימי פסיקת בית המשפט העליון והתייחסות עבר של משרד המשפטים, הביאה למסקנה כי "מומלץ להתייעץ עם עורך דין, לבחון את ההיבטים העיסקיים-חוזיים בכל חוזה לגופו ולנסות להגיע לפשרה בין הספק ובין הלקוח ועל דרך של הבנת המציאות והתאמה אליה" (חוזים בשעת משבר הקורונה, משרד שורצברד עו"ד, 2.4.2020). זאת על דרך של ציפיה לעמדת המדינה שלא תתערב ולכן עדיף להקדים תרופה למכה ומתוך הבנה כי המדינה תבחר שלא לקחת צד.

בהמשך להמלצות הצוות, המשנה ליועץ-המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, מסביר כי נוכח מורכבות הנושא העדיפו שלא לבחור צד: "לא אסכים להגיע לתוצאה לא הוגנת ולא נכונה רק כדי להגיד שעשיתי משהו. האמירה שאנחנו לא יודעים מה הוגן ונכון לעשות חשובה לא פחות מאשר להגיד לאנשים שיתחלקו חצי־חצי, וכל הסדר שהוא ודאי - פוגע בצדק" (דה-מרקר).

הצוות בחר להחריג מספר מגזרים שסומנו כבעייתים במיוחד מסיבות של הסדרת שוק ואחרות ובהם מופעי-תרבות, אולמות-אירועים, גני-ילדים וחוק מכר-דירות. בנוסף, המשנה ליועמ"ש הבהרי כי המדינה תתערב גם בתחום השכירות לדירות מגורים ואם תאתר בו כשל שוק ובפרט אי יכולת משמעותית של השוכרים לעמוד בהתחייבויות שלהם. אך על פי בדיקה שקיימו, נראה כי רק כ-10% משוק זה מתקשה להגיע להסדרה עצמית.

===

הבהרה: אין בדברים האמורים מבחינת יעוץ משפטי וחובה להתייעץ עם עורך דין.

משרד שורצברד ושות' עורכי דין, מתמחה בדיני חוזים, חברות, שירותי עריכת דין, יעוץ משפטי, דיני עבודה, מיסים וכן מספק שירותי גישור ונוטריון.