אתם כאן: עמוד הבית חדשות זהירות, מיתון!

זהירות, מיתון!

סדרת מדדים הקשורים ליצוא, יבוא, המחאות חוזרות, אזהרות הנגיד סטנלי פישר ועוד מצביעים על מגמת מיתון באופק! מעבר לכך, עליה משמעותית באחוז ההמחאות החוזרות מסמן עתיד אפשרי שחור לעסקים הקטנים בישראל.

מספר מגמות המסתמנות, כמו ירידה של של 4.5% בהיקף היצוא באפריל-מאי, ירידה בהקפי היבוא מהאיחוד האירופי וסקר בקרב מנהלי הרכש הצופה צמחיה של 3% בלבד בשנת 2010 (מעריב, 22.6.10) מביאות את המנתחים לחזות מיתון אפשרי בתקופה הקרובה. זאת, ביחד עם עליה של 14.4% במספר ההמחאות החוזרות, הופך לאיום ממשי על העוסקים הזעירים והעסקים הקטנים בישראל.זהירות מיתון - המחאות חוזרות

תחזיות אלו כנראה הופכות מבוססות יותר ויותר וכבר ב-7 ליוני, הזהיר נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, כי "יש כבר סימני האטה במשק, והחרפת משבר היורו תיפגע קשה ביצואנים ובצמיחה" ... ירידות בביקושים באירופה יחד עם היחלשות היורו, תקשה על היצואנים הישראלים לאירופה ותיפגע בכושר התחרות שלהם בהשוואה ליצואנים מאירופה ...
החודש גבר החשש מהשלכת הגירעונות והחובות הגדולים במספר מדינות על כלכלת אירופה ועל הכלכלה העולמית. אם המשבר באיחוד האירופי יתפשט - תיווצר פגיעה ממשית ביצוא הישראלי" (מעריב, 7.6.10).