אתם כאן: עמוד הבית חדשות תהליכי יצוא ויבוא צפוים להתקצר; הזמן הדרוש להקמת עסק חדש יירד בחצי

תהליכי יצוא ויבוא צפוים להתקצר; הזמן הדרוש להקמת עסק חדש יירד בחצי

מנכ"ל משרד האוצר: תהליכי יצוא ויבוא צפוים להתקצר; הזמן הדרוש להקמת עסק חדש יירד בחצי. זאת, בתלות ביישום המלצות שצוות בינמשרדי יגיש לאישור הממשלה. הצוות הוקם כדי לבחון דרכים לשיפור הסביבה העסקית בישראל, לפי מדד Doing Business של הבנק העולמי.

בין ההמלצות וההשכלות המרכזיות -תהליכי יצוא ויבוא צפויים להתקצר

  1. באמצעות מיכון ותיאום בינמשרדי יתקצר בתוך חודשים בודדים משך הזמן הדרוש לפתיחת עסק מ-31 יום למחצית מהזמן, ועד סוף השנה - לימים בודדים.
  2. תהליך רישום נכסים (האורך בממוצע 147 יום), יתקצר בעשרות ימים.
  3. מעבר למנגנון של שומה עצמית, שיותיר לרשות המסים בקרה ופיקוח בלבד.
  4. סחר חוץ, בו נדרשים כיום אישורים ממשרדי ממשלה רבים, יעבור למערכת ממוכנת של אישורים מידיים ובמקביל.

הידיעה המלאה, פורסמה באתר דה-מרקר (אורה קורן, 20.5.10).