אתם כאן: עמוד הבית חדשות בקרוב: מענקי ממשלה לעסקים קטנים בפריפריה

בקרוב: מענקי ממשלה לעסקים קטנים בפריפריה

הממשלה בוחנת אפשרות לעדכן את חוק עידוד השקעות הון בפריפריה לטובת עסקים ושירותים קטנים ובכך לסייע בקידום וביסוס תשתית השירותים הזמינים לרווחת האזרח בפריפרייה וכמובן עידוד לצמיחה ותעסוקה.מענקי ממשלה לעסקים בפריפריה

במסגרת דיוני הוועדה לשינוי חוק עידוד השקעות הון בראשות מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני (אורה קורן 26.3.2010), עלתה הטענה כי יש צורך בגיבוש ראיה אסטרטגית רחבה יותר וזאת מעבר לתפיסה הרווחת כיום, בדבר עידוד מפעלי תעשיה (ראו לדוגמא "מסלול סיוע להקמת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה בישראל" של משרד התמ"ת) ואשר מהווה את הרכיב המרכזי בחוק עידוד ההון וההשקעות בפריפריה.

תוכנית זו, בצד קרנות סיוע לעסקים בישראל (כגון קרן תבור, קרן פיתוח השיווק ועוד), הקיימות גם כיום לסיוע לבעלי עסקים - יכולה להוות מקפצה משמעותית לביסוס שירותים נדרשים בתחומים כגון ביטוח, עריכת דין, אדריכלות וכו' החסרים קיום בפריפריה.