אתם כאן: עמוד הבית חדשות רשות המיסים

רשות המיסים

רשות המסים בישראל הוקמה, הלכה למעשה, בעקבות החלטת הממשלה בדבר איחוד האגפים - מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ, ושע"מ (שירות עיבודים ממוכנים), שהתקבלה ביום 15.9.03, במטרה: "לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד, להסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים".

האיחוד נכנס לתוקף ביום 1.9.04. החל מאפריל 2007 מכהן יהודה נסרדישי בתפקיד מנהל רשות המסים בישראל (להלן - "הרשות" או "רשות המסים").

מידע נוסף באתר הרשות.