אתם כאן: עמוד הבית חדשות עמלות ניהול הבנקים לעסקים קטנים יבוטלו

עמלות ניהול הבנקים לעסקים קטנים יבוטלו

עמלות הבנקיםבנק ישראל והמפקח על הבנקים יוזמים ביטול ותמחור מחדש של חלק מעמלות הבנקים לעסקים קטנים וזאת החל מאוקטובר.

מהלך זה מגיע בהמשך להמלצות הביניים של הוועדה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית ואשר פורסמו בתחילת חודש יוני 2012 ותתבסס על תהליכי עדכון מנהלתיים שאינם מצריכים חקיקה ראשית בכנסת.

עמלות הבנקים, שאינן מהוות נטל גדול באופן אבסולטי, מהוות מכשול גבוה בפני בעלי עסקים קטהים ועוסקים זעירים רבים וזאת כחלק ממתח ההוצאות הקבוע ועלויות מימון מצטברות שאינן מאפשרות למגזר העסקי להשקיע בפיתוח העסקי ולממש את ייעודו כקטר הצמחיה של המשק.

ביטול ותמחור מחדש של העמלות לעסקים קטנים כוללות, בין היתר:

  1. עמלת דמי ניהול לעסק קטן
  2. עמלה בגין טיפול באשראי וביטחונות
  3. דמי ניהול אחזקת מק"מ וקרנות כספיות
  4. דמי ניהול פיקדון ניירות ערך
  5. עמלת החזקת כרטיס מגנטי
  6. עמלת החזקת כרטיס משיכת מזומן

כמו כן, יוצג תמחור דיפרנציאלי לפעולות בניירות ערך וזאת עבור מגזר העסקים הקטנים (סיון איזסקו, דה-מרקר, 22.8.2012).

מהלך זה ובהמשך למצוקת האשראי הקשה אליה נקלע מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל יוכל לחסוך עד כ-1,700 ש"ח בשנה לבעלי העסקים.