אתם כאן: עמוד הבית חדשות האוצר יחזק את הקרן לעסקים קטנים ובינוניים

האוצר יחזק את הקרן לעסקים קטנים ובינוניים

משרד האוצר החליט לחזק את הקרן לעסקים קטנים ובינוניים וזאת בהתאם לצפיות הכלליות לתקופת מיתון קרובה.

אגף החשב הכללי הודיע על מכרז לבנקים ולהפעלת תוכנית הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה ושיתבסס על רמת המינוף שיציעו הבנקים וחלוקת ההקצאה התקציבית למספר בנקים. הציפיה של משרד האוצר למנף תוספת של לפחות כמה שקלים, על כול שקל מתוך ה-500 מיליון שיעמיד הוא, מצד הבנקים וזאת כהלוואה לעסקים קטנים ובינוניים.

באגף החשב הכללי, משערים כי יצילחו להשיג יחס מינוף ממוצע של יותר מ-5, שיביא להלוואות בהיקף של יותר מ-2.5 מיליארד שקל.

הקרן לעסקים קטניםבאתר דה-מרקר מרחיבים ומסבירים כי: "כל אחת מההלוואות תזכה לערבות מדינה בגובה 70% מהסכום. ההנחה באוצר היא שחלק יחסית קטן מההלוואות לא יוחזרו. עד היום העמידה המדינה 220 מיליון שקל ערבויות לעסקים בינוניים, ונאלצה לשלם כ-12 מיליון שקל לבנקים על הלוואות שלא הוחזרו. לקרן לעסקים קטנים העמידה המדינה ערבויות של 167 מיליון שקל, ושילמה עד היום 34 מיליון שקל לבנקים. בשתי הקרנות היה סך ההלוואות 3.75 מיליארד שקל.

הקרן לעסקים קטנים העניקה עד היום הלוואות לכ-6,500 עסקים בסכום כולל של כ-2 מיליארד שקל. הקרן לעסקים בינוניים, שהוקמה באופן זמני כדי להתמודד עם המשבר ב-2008, העניקה הלוואות לכ-650 עסקים בסכום כולל של כ-1.8 מיליארד שקל. הקרן לעסקים בינוניים אמורה היתה להיסגר בסוף השנה, אולם לאור האפשרות למשבר כלכלי קרב, החליטו באוצר לא להפסיק את פעילותה. במסגרת המהלך הנוכחי תאוחד פעילות שתי הקרנות, ויוקצבו לה מקורות במסגרת תוכנית רב שנתית".

במשרד האוצר, בהמשך להחלטת ממשלה לחיזוק וביסוס מגזר העסקים הקטנים והבינוניים, מבינים כי פעילות הבדיקה והחיתום מורכבים למדי ולכן מפנים אותם לגופים חיצוניים - מומלץ להעזר ביועצים מומחים לנושא הקרן לעסקים קטנים להגשת בקשות תמיכה וזאת להגדלת הסיכויים לאישורן.