אתם כאן: עמוד הבית חדשות אפליית העסקים הקטנים והבינוניים באשראי

אפליית העסקים הקטנים והבינוניים באשראי

אפליית העסקים הקטנים באשראי נמשכת ומתוך מסגרת כוללת של כ-58 מיליארד ש"ח, העסקים הקטנים מקבלים כ-11% בלבד מסך האשראי המוקצה לציבור (בניכוי משכנתאות) וכ-18% בלבד מסך האשראי למגזר העסקי.

נתונים אלו, פורסמו במסגרת מחקר המחלקה הכלכלית בהתאחדות המלאכה והתעשייה ומהם עולה כי בפועל נמשכת אפליית העסקים הקטנים והבינוניים "... וזאת למרות שמרות עלייה משמעותית ברווחי הבנקים מהמגזר וירידה בהפרשה לחובות מסופקים". כאמור, בפועל "העסקים הקטנים והבינוניים, האחראים לכ-50% מהתוצר העסקי, מקבלים רק 22% מהאשראי הבנקאי ...", מסביר יהודה אלחדיף נשיא ההתאחדות. יתר על כן, העדר אשראי לכך שפועל, "... הממשלה והבנקים גוררים את העסקים הקטנים היישר לזרועות השוק האפור. הן הבנקים והן המדינה מציגים בפני מגזר העסקים הקטנים והבינוניים דרישות קשות ובלתי ניתנות ליישום לביטחונות וערבויות, ובאין מוצא אחר בעלי עסקים רבים מוצאים עצמם נגררים יחד עם משפחתם וחבריהם לתהום על ידי ברוני השוק האפור, שמכלים עמל של חיים שלמים בריביות דרקוניות".אפליית אשראי לעסקים קטנים

מגמה זו, סותרת את נתוני המחקר המבהירים כי, "... העסקים הקטנים הם לקוחות אשראי טובים, המחזירים את חובותיהם למרות חוסר הוודאות בשווקים ...". יתר על כן, העובדה כי עסקים קטנים שקיבלו הלוואות מקרנות בערבות מדינה הגדילו את המכירות ב-30% בממוצע ולכן הפכו ללקוחות טובים יותר עבור אותם בנקים בהם הם פועלים ובפרט שהוכיחו יכולת לנצל את קו האשראי שהועמד לרשותם לייעול והשבחת העסק.

אפליית העסקים הקטנים מבלבלת עוד יותר, נוכח החלק היחסי הגדל שלהם בשוק ונתוני הרשות לעסקים קטנים גורסים כי יש במדינת ישראל - "... כ-400 אלף עסקים קטנים ובינוניים, בהם מועסקים בסך הכל יותר מ-1.2 מיליון עובדים - 55% מכלל המועסקים במגזר העסקי. ב-2009 הוסיפו העסקים הקטנים והבינוניים כ-77 אלף מקומות עבודה למשק. כל עסק קטן שנפתח מוסיף בממוצע כ-4.5 מקומות עבודה".

לניתוח המלא ופרטים נוספים -

א. דה-מרקר: מוטי בסוק ועדי פיטרמן 13.9.10

ב. התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל, לחצו כאן.

ג. הרשות לעסקים קטנים, לחצו כאן.

ד. מידע על קרנות מדינה המעניקות ערבויות מדינה להלוואות וסיוע לעסקים ואפשריות הגשת בקשות.