אתם כאן: עמוד הבית מאמרים גיוס כספים לעסקים - קרן הלוואות פרטית

גיוס כספים לעסקים - קרן הלוואות פרטית

גיוס כספים לעסקיםרבים מתלבטים בחלופות השונות, הקיימות בשוק הפיננסי, לגבי גיוס כספים לעסקים קטנים ובינוניים. בעולם העסקי המשתנה, שאלת מימון וגיוס כספים לטובת תזרים, החזר הלוואות והרחבת העסק, בתקופות שונות של מחזורי הפעילות של העסק, עולה באופן תכוף למדי. לעיתים העסק מתנהל על מי מנוחות אך זקוק למימון נוסף לצורך התרחבות או כניסה לתחום חדש. בזמנים אחרים העסק נקלע לתקופה שבה יש שפל זמני בתזרים המזומנים או חווה קשיים פיננסיים אחרים.

החלופה הטבעית והמוכרת ביותר, הנה קרנות הלוואה ממשלתיות בערבות מדינה כמו קרן תבור לעסקים, הקרן לעסקים קטנים, קרן לעידוד היצוא ופיתוח השיווק, קרנות סיוע מגזריות, קרנות סיוע לחבל עוטף עזה ועוד. מדינת ישראל, באמצעות משרד התמ"ת ומשרד האוצר, הקימו סדרה של קרנות עזרה לעסקים קטנים המעמידות פתרונות מימון באמצעות הלוואות בערבות מדינה וזאת בהתאמה פרטנית ובהתבסס אופי העסק, המגזר העסקי בו הוא פועל, המאפיינים המגדריים והמגזריים של בעלי העסק, אפשרויות המימון ומגבלות התזרים של העסק וכו'.

כידוע, ".. סקר שפירסמה לאחרונה ההתאחדות קובע כי קיימת עליה לכ-52% מבעלי העסקים ... המדווחים על קשיים בקבלת אשראי להלוואות לפיתוח וקידום העסק שלהם ... ". כלומר מעל מחצית מהעסקים הקטנים ידחו בעת פנייתם לקבלת אשראי לגיוס כספים מהמגזר הבנקאי ומעל 35% של הבקשות לקרנות ההלואה בערבות מדינה גם הן נדחות - מסיבות טכניות ואחרות. עם זאת, קיימות בשוק גם חלופות ראויות בדמות קרנות הלוואה והשקעה פרטיות המעמידות חלופת גיוס כספים לעסקים בתנאים נוחים לו פחות מאלו של הקרנות הממשלתיות ואף בתנאי סף קלים יותר מאשר האחרונות.

כמובן, שבצדו של הסיכון יש גם דרישה גדולה יותר לתשואה, עבור קרנות ההלוואה הפרטיות - אולם עבור עסק קטן הנמצא בפני  משבר תזרימי ואשר מחפש חלופות גיוס כספים וזאת לאחר שהמגזר הבנקאי דחה אותו, קרנות אלו בהחלט מהוות חלופה ראויה למבחן נאותות.

חברת פיינאייד בע"מ – מתמחה בשרותי גיוס כספים לעסקים ממגוון מקורות ממשלתיים ופרטים וזאת בהתאמה אישית פרטנית.

פיינאיד FINAID מנהלת את קרן הלוואות והשקעות פרטית כנען ומעמידה תנאי גיוס כספים לעסקים נוחים כמו בקרנות הלוואה בערבות מדינה. ההלוואות לעסקים, אותן מעמידה קרן כנען, הן עד לסכום של 200,000  ₪ ומתבססות על ריבית נוחה ותקופת החזר הלוואה הכוללת תקופת גרייס

כמו כן, מציע פיינאיד בע"מ ללקוחותיה את כל מגוון השירותים הפיננסיים לניהול עסקים: ניהול כספים, גיוס כספים, בניית תקציב שנתי, ניהול תזרים מזומנים, ...