אתם כאן: עמוד הבית מאמרים פקטורינג - מה זה ומתי כדאי?

פקטורינג - מה זה ומתי כדאי?

הפקטורינג הוא ניכיון חשבוניות שהוצאו ללקוחות. בדומה לניכיון שקים. חברת הפקטורינג מעבירה מראש 85% מסכום החשבונית שיצאה ללקוח, תמורת עמלה וריבית. בפקטורינג אין צורך בשקים, אלא במסכמם המעידים כי הייתה עסקה מסחרית, כגון תעודת משלוח וחשבונית.

פקטורינג 2  יתרונות עיקריים

  • מימון - כאמור 85% מועבר ללקוח מראש כנגד חשבונית.
  • ביטוח במידה והלקוח הסופי אינו משלשם חברת הפקטורינג נושאת בנזק בניכוי השתתפות עצמית הנעה בין 10%-15% ללקוח.

נציין כי במידה וישנו שעבוד שוטף על החברה חברת הפקטורינג עדיין תבצע את העסקה ללא הסכמת הבנק בעל השעבוד השוטף.

למי מתאים הפקטורינג

1.באופן כללי מדובר על חברות שמוכרות לפחות ב-1 מליון $ ויש להם לקוחות שסכום החשיפה ללקוח עומד על לפחות 100-150 א' ₪ ללקוח.

2. חברות הפקטורינג מבצעות בדיקה, בדומה לבנק, לדוחות הכספיים של החברה המבקשת לבצע עסקת פקטורינג. במידה הסיכון בה גבוה עסקת הפקטורינג לא תאושר.

3. חברת הפקטורינג תסכים לבצע פקטורינג על לקוחות סופיים שהם בדרוג סיכון נמוך. ניסיון לבצע עסקת פקטורינג על לקוח סופי "חלש" לא תצא לפועל.

4. חברת הפקטורינג מבצעת את ניכיון החשבוניות על עסקאות מסחריות בלבד בהם סופקה סחורה/שירות. חשבוניות שיצאה מראש על שירות עתידי (כגון תחזוקה עתידית) לפני העברת טובין או שירות ללקוח הסופי אינה מתאימה לפקטורינג.