אתם כאן: עמוד הבית מאמרים החזרת שיקים

החזרת שיקים

החזרת שקים

כיצד נוצר חשבון מוגבל

מחשבי הבנק סופרים לכל חשבון את מספר השקים שחזרו מסיבה של אי כיסוי. כאשר מניין השקים יגיע לחמישה ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, מיופי הכוח או מורשי החתימה. אי קבלת מכתב ההתראה אינה פוגמת בתהליך כולו. במידה ומניין השקים יגיע לעשרה, בתוך תקופה של פחות משנה, יוגבל החשבון לשנה אחת.

במידה ועברו פחות מ 15- ימים בין השיק הראשון שהבנק סירב לכבד לבין השיק העשירי החשבון לא יוגבל ע"מ להגן על הלקוחות שאירוע זה של החזרת שיקים בחשבונם היה חד פעמי ויוצא דופן.

השלכות ההגבלה

חל איסור על משיכת שיקים מהחשבון והבנק לא יכבד שיקים שנמשכו בתקופת ההגבלה על החשבון.

לבעלי החשבון אסור לפתוח חשבון בבנק אחר ולהצטרף כמיופי כוח בחשבונות אחרים קיימים.

הגבלה חמורה

במידה וחשבון בנק נוסף של הלקוח יוגבל עוד בתקופת היותו מוגבל בחשבון או בבנק אחר או בתוך 3 שנים מיום סיום ההגבלה יודיע בנק ישראל על הגבלה חמורה לשנתיים בכל חשבונותיו של הלקוח בכל הבנקים.

בעוד שבהגבלה רגילה יכול הלקוח להמשיך ולפעול בחשבונות אחרים שלא הוגבלו, בהגבלה חמורה אסור ללקוח למשוך שיקים מכל חשבונותיו. השותפים לחשבון של לקוח מוגבל ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון בנק אחר.