אתם כאן: עמוד הבית המרכז לעסקים

שירותים לעסקים

אתר המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל מבקש לסייע לבעלי עסקים חדשים וותיקים, כאחד, לאתר ספקי שירותים מרכזיים. לכן, ריכוז רשימת שירותים לעסקים שעברו בדיקת מהימנות ומבוטח אצלהם שירות וליווי איכותי לטווח ארוך.

המשך קריאה: שירותים לעסקים

זכויות יוצרים

1. התנאים המפורטים להלן, מתייחסים לכלל התכנים המופיעים באתר אתר המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל.

2. פרסום תכנים, בכול אחד מהכלים באתר, מהווה הסכמה להענקת זכויות יוצרים מלאות לאתר דעות, על התכנים, ואישור לשימוש מלא בהם וזאת על דעת מערכת האתר ובכל דרך שתראה לנכון.

המשך קריאה: זכויות יוצרים

תנאי הרשמה לעדכונים

תנאי הרישום לרשימות הדיוור של האתר מפורטים להלן.
  1. שימוש בטופס רישום לקבלת עדכונים, באמצעות רשימת דיוור, מהווה הסכמה לקבלת עדכונים, חדשות, הזמנות ודיוורים שוטפים ואחרים וככל שתראה הנהלת האתר לנכון.
  2. הפרטים נשמרים באופן דיסקרטי ואינם מופצים או מועברים לגורם צד-שלישי.

    המשך קריאה: תנאי הרשמה לעדכונים

תנאי השימוש

תנאי השימוש באתר מפורטים להלן. כל שימוש החורג מתנאים אלו נעשה על דעת המשתמש בלבד ומערכת האתר איננה אחראית לו.

1. השימוש באתר זה מותנה בהסכמה לכללים ותנאי השימוש האמורים ובפרט להגנה על זכויות היוצרים. בפרט אמור הדבר לשימוש בכלל כלי התוכן באתר.

2 כל תוכן, עמדה ו/או פרסום באתר הנו על דעת המשתמש שבחר לפרסמן ואינן מייצגות בהכרח את עמדת האתר ולכן אין מערכת האתר אחראית, לתכני ההודעות המתפרסמות על ידי המשתמש.

3. הנהלת האתר מבצעת ביקורת תקופתית לתכני האתר ושומרת לעצמה את הזכות המלאה להסיר כל תוכן שאינו עונה לכללים האמורים.

4. אין בשירות הניתן בכדי להבטיח רציפות ואו זמינות ואו אמינות ואו כול התחייבות אחרת בפני המשתמש ולא יתאפשר לאחרון לבוא בטענות ואו תביעה בגין נזק שייגרם לו עכב כך.

5. כלל התוצאות משימוש בתכנים ובכלים המוצגים באתר יהיו על המשתמש עצמו ולא יתאפשר לאחרון לבוא בטענות ו/או תביעה בגין נזק שייגרם לו עכב כך.

6. אין להשתמש בכלי האתר בכל צורה המאפשרת עבירה על החוק ובפרט: לא לכלול באתר תכנים המפרים זכויות-יוצרים, תוכן בלתי-חוקי, תוכן המוציא לשון הרע, תוכן מסית, תוכן גזעני, תוכן המעודד משחקי-מזל, תוכן הנוגד את חוקי מדינת-ישראל, תוכן מיני, תוכן החושף פריטים אישים של פרטים וללא הסכמתם המפורשת, תוכנות מחשב עוינות כגון וירוסים; סוסים טרויאניים; תולעים ויישומים מזיקים אחרים.

7. אין לעשות שימוש באתר למטרות קידום אתרים לא חוקי ו/או הפצת תכני זבל בצורת קישורים יוצאים, העתקת תכנים וכדומה. תכנים כאמור יוסרו מידית והגורם להם יהיה אחראי בלעדית לנזקים הנגרמים.

8. התכנים והמאמרים המתפרסמים באתר מוגנים בזכויות היוצרים של המחברים ושל אתר "ISMBC.co.il". כל שימוש, הפצה, מכירה ואו כול שימוש אחר שלא ניתן לו היתר מפורש בכתב מהווה הפרת זכויות אלו.

9. כול תלונה, תביעה ו/או חילוקי-דעות בין המשתמש לבין גולש, אורח ואו משתמש באתר תהיה באחריות המלאה של המשתמש ומערכת האתר לא תהיה צד בה.

10. כול שימוש בטפסים המקוונים (או פניה ישירה לכול אחד מכתובות הדואר האלקטרוני המופיעות באתר או שייכות למערכת האתר) בו נכללת כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש/ת מהווה הסכמה להוספת פרטי הגולש/ת לרשימת הדיוור וקבלת עדכונים ודיוורים שונים וזאת בהתאם למדיניות וצרכי האתר.

11. הכללים, תנאי השימוש וזכויות היוצרים ניתנים לשינוי (על ידי הנהלת האתר) - בכל עת, ללא התראה ובתוקף מיידי עם פרסומם כאן.

12. מבלי לגרוע מכול האמור ובכפוף לכך, תהיה הסמכות הבלעדית לשיפוט נתונה למערכת בתי-המשפט בישראל בלבד.

המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל (ISMBC - Israeli Small Medium Business Center) הוקם על מנת לספק בית ומקום מפגש לעשרות אלפי בעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל החסרים מקור מידע ושירותים היכול לסייע להם רבות בניהול ותפעול נכונים יותר של העסקים שלהם.

המשך קריאה: המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל