אתם כאן: עמוד הבית תבניות מסמכים ומצגות מכתב הערה לעובד

מכתב הערה לעובד

מכתב הערהתבנית מכתב הערה לעובד המשמש כאמצעי התראה אחרון, לאחר שיחת בירור ונקיטת אמצעים משמעתיים חמורים יותר.

נייר מכתבים של הפירמה

--------------------------------------------------------

תאריך: 22.2.2001

עבור: מר YYY ZZZZZ.

הנדון: התראה חמורה - YYY ZZZZZ ת.ז. #########

בתאריך 19.02.2002 הגיע אלי מכתב תלונה חמור של אחד מלקוחותיך, חברת מידע לכל 1998 בערבון מוגבל, מנצרת (רצ"ב העתק). מכתב זה מצטרף לתלונות בעל פה שמגיעות מלקוחות נוספים שלך. תלונות אחרות כלפיך, הגיעו אלי גם מהצוות של המחסן.

עיקר התלונות לגביך הם: יחס מתנשא, זילזול, חוסר התייחסות, הטלת אשמה על אנשי הצוות, התנערות מאחריות אישית ועוד.

בהמשך לשיחה שלנו שנערכה ב 22.2.20002 אנו מודיעים לך בצורה חד משמעית וברורה כי חברתנו לא מסוגלת ולא מעוניינת להעסיק עובדים עם התייחסות שלילית כזאת בקרב עובדיה.

בהמשך לשיחה שהיתה לנו התחייבת לשפר מיידית את היחס ללקוחותיך, לעמיתך במחלקת השיווק ובמחסן. אני מקווה מאוד כי באמצעות שיחה זאת, ומכתב התראה קשה זה, אוכל להרגיש שינוי מיידי, משמעותי, כן ואמיתי בהתנהגותך.

בשבוע הקרוב, כמו שעדכנתי אותך בפגישה, אעקוב מקרוב אחרי פעילותך, התנהגותך, צורות ההתבטאויות הטלפוניות והפרונטאליות כלפי עמיתך ולקוחותיך. נקבעה איתך פגישה אצלי במשרד בעוד שבוע בדיוק 29.02.2002 על מנת לדון בהמשך העסקתך בחברתנו.

בכבוד רב,

כהן – משונוב להבית

מנכ"לית