אתם כאן: עמוד הבית מדריכים נהלי החתמת לקוח על שטר חוב

נהלי החתמת לקוח על שטר חוב

  נהלי החתמת לקוח על שטר חוב: החתמה על שטר חוב, החתמת ערבים לשטר חוב, חתימה על אישור מזהה החותמים.

  1. החתמה על שטר החוב

   • חברה בערבון מוגבל חותמת בחותמת + חתימת מורשי חתימה.
   • החברה בערבון מוגבל היא עושה השטר למול האוחז בשטר (הספק).
   • יש לערוך התייעצות לגבי שאלת השארת שטר חוב פתוח בסכום.
   • על השטר להיות מקורי.
   • על השטר להיות ללא טעויות, שינויים או תיקונים מכל סוג שהוא.
   • כל הכתיבה על השטר חייבת להיות בעט בצבע כחול.
   • יש לרשום את השם המלא והמדוייק של החברה כפי שהוא מופיע ברשם החברות, בלי שום קיצורים או שינויים.
   • יש לרשום בצורה ברורה את מספר הח.פ. של החברה שהיא עושה השטר (מספר בעל 9 ספרות המתחיל בספרות 51 או 52).
   • במידה ומדובר בשטר חוב שסכומו גבוה מאוד יש לבצע חתימה זאת במשרד עם עורכי דין, ביחד עם קבלת תעודת מורשה חתימה.
  2. החתמת הערבים לשטר החוב

   • הערבים לשטר ערבים בגין חובות שנוצרו לשטר זה.
   • הם ערבים לשטר ביחד ולחוד ולא בחלק היחסי של מספר החותמים.
   • רצוי שהערבים לשטר יהיו חלק אינטגראלי מבעלי העסק או מנהלים שעובדים בעסק ומכירים אותו או קרובי משפחה מדרגה ראשונה שלהם או השותפים של העסק.
   • לחתימתם יש להצמיד צילום של תעודת זהות כחולה.
   • אין שום אפשרות לקבל שטר חתום על ידי הערבים – מבלי שהמזהה ראה אותם פיזית, זיהה אותם והם חתמו על השטר בנוכחותו.
  3. חתימה על אישור מזהה החותמים

   • בחלק השלישי של השטר יש סעיף של האדם שאישר את זהות החותמים.
   • במידה ומדובר בנציג החברה יש לרשום את השם המלא והמפורט שלו ביחד עם מספר תעודת הזהות של המזהה.
   • במקרה בו החתימה נערכת שלא באתר הספק או באתר הלקוח למול נציג של הספק – על השטר להיחתם למול עורך דין או רואה החשבון של הלקוח.