אתם כאן: עמוד הבית מאמרים צעדים ראשונים בפתיחת עסק

צעדים ראשונים בפתיחת עסק

החלטתם לפתוח עסק, אז מה עכשיו?

הנה הפעולות הראשונות בהן עליכם לנקוט על-מנת לפתוח עסק.

שלב ראשון, התייעץ

  • התייעץ עם רואה חשבון

סוגיות מיסוי בעת פתיחת חברה עשויות להשפיע על בחירה פתיחת חברה. בארץ ואף במקומות רבים בעולם קיימות הקלות מס רבות לבעלי עסקים. הבדלים אלו באים לידי ביטוי במיוחד כאשר מדובר בהשוואת מיסוי הרווחים בין אדם פרטי לחברה. אנשים פרטיים משלמים מס בשיעור הדומה לשיעורי המיסוי של שכירים ואילו שיעורי המס של חברות הינו אחיד ועומד כיום על 27% והוא עוד עומד לרדת בעתיד עד לכדי 25%!

אם כן השאלה האם לפתוח חברה בע"מ, להישאר כעוסק פטור או דווקא לפתוח תיק עוסק מורשה היא שאלה שיש לבחון אותה לאור היתרונות והחסרונות של כל שיטה ושיטה. מומלץ מאוד להתייעץ עם רואה חשבון ולבחון היטב אלטרנטיבות.אלו משתנות בהתאם לאופי הפעילות, צפי הרווחים, מיקום הפעילות וכו' ...

  • התייעץ עם עורך דין

תהליך פתיחת חברה בע"מ במקרה בו בחרתם לפתוח כזו הינו תהליך מורכב, יש להכין מספר לא קטן של טפסים: הכנת תקנון, רישום חברה, תשלומי אגרות, הכרזת דירקטורים, הצהרה על מניות, בחירה של שם לחברה, יש לערוך הסכמי מייסדים, חוזה שותפות ועוד. יתרון נוסף להקמת חברה בע"מ טמון באספקט אסטטי יותר. נראה כי לקוחות יראו בחברה כזו מכובדת יותר מחברה שאיננה במעמד חברה בעירבון מוגבל.

פנייה אל עורכי דין היא הכרחית במקרים אלו מאחר ויש גם להבין היטב מצבים שונים, למשל מצב שבו הדברים אינם הולכים כפי שמצפים ויש להיערך למצב של "פירוק חברה".

שלב שני, התאגדות כחברה

להלן הסבר כללי מתוך אתר משרד המשפטים בדבר כל הנדרש מכם בפתיחת חברה:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot/RishumHavarot.htm

שלב שלישי, פתיחת חשבון בנק

לפני שאתה מתחיל בפעילות העסקית מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד, שרק באמצעותו תנהל את הפעילות הכספית של העסק. יודגש כי גם אם יש לך כבר חשבון בנק מומלץ לפתוח חשבון נפרד לניהול העסק בלבד.

שלב רביעי, ייצוג מול רשויות המס והגשת דוחות תקופתיים

מומלץ לפנות לרואה חשבון או ליועץ מס שילווה אותך הן בהתארגנות הראשונית והן ובהמשך העבודה השוטפת. הוא יוכל להדריך אותך בקשר להוצאות המוכרות במס, צורת הרישום והדיווח (ראה ניהול ספרים) וההטבות המגיעות לך.

שלב חמישי, רישום העסק ברשויות המס

לאחר שהבנו מהו אופן ההתאגדות המיטבי ופתחנו חברה בע"מ במקרה הצורך הגיע הזמן להירשם ברשויות המס השונות:

  1. במקרה בו ביקשתם לפתוח חברה:

בכל פתיחת עסק יש להירשם כעוסק מורשה במשרדי מע"מ באזור מגורייך, וזאת בטרם התחלת בפעילות עסקית כלשהי.

  1. רישום כעוסק מורשה במשרדי מע"מ.

בכל פתיחת עסק יש להירשם כעוסק מורשה במשרדי מע"מ באזור מגורייך, וזאת בטרם התחלת בפעילות עסקית כלשהי.

3. הודעה לשלטונות מס הכנסה.

עליך להודיע לשלטונות המס על פתיחת עסק חדש, על פי הוראה חדשה של מס הכנסה עליך להודיע מיידית על פתיחת העסק. תוכל לשלוח את ההודעה לשלטונות המס בדואר רשום ואולם היא חייבת להיות חתומה על ידך.

4. הרשמה כעצמאי בביטוח הלאומי.

כל עצמאי חייב להודיע לביטוח הלאומי על פתיחת העסק ולפתוח תיק במחלקת העצמאיים בסניף הקרוב למקום מגוריו. התשלום לביטוח הלאומי נעשה על פי ההכנסה ושיעורי התשלום ימסרו לך בסניף או על ידי רואה החשבון שלך. התשלום כולל גם דמי ביטוח בריאות. בני זוג העובדים במשותף בדוכן הפיס יוכלו לחלק את הכנסותיהם ולשלם את הביטוח הלאומי, כל אחד על פי חלקו, ובלבד שחלקו של כל אחד מהם לא יפחת מ-1/3 מההכנסה הכוללת. (לסניפי הביטוח הלאומי ראה נספח ג')

לידיעתכם: באם בחרתם כבר רואה חשבון, כחלק מהשרות, נהוג כי רישום ההתאגדות, ברשויות השונות, יבוצע על-ידו.

שלב שישי, ניהול ספרים (הנהלת - חשבונות)

הנהלת חשבונות (בראשי תיבות: הנח"ש) הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותו הפיננסית של העסק באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות שלה. בין עסקאות אלו ניתן למנות מכירות, רכישות, קבלות, הכנסות ותשלומים. ישנן שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה.

בדרך כלל, הנהלת החשבונות מבוצעת על ידי מנהל חשבונות. אין לבלבל בין הנהלת חשבונות לבין, ראיית חשבון העוסקת, בין היתר, בדוחות הנבנים על בסיס התנועות שנרשמות במערכת הנהלת החשבונות.

שתי שיטות הרישום הנפוצות ביותר הן הנהלת חשבונות חד-צידית והנהלת חשבונות כפולה. בראשון נעשה שימוש בחשבונות כנסות והוצאות בלבד, והוא מתאים לעסקים קטנים. ברישום בשיטת הנהלת חשבונות כפולה יש צורך לבצע רישום כפול של כל עסקה, באמצעות חובה וזכות.

ניהול ספרים ופיקוח נכון על תזרים המזומנים וההוצאות, משפיעים ישירות על מאזן הרווח וההפסד של כל עסק ועל יכולתכם כמנהלי החברה לקבל מידע מדויק על מנת לקבל החלטות נכונות בזמן הנכון לגבי הפעילות העסקית.

חשוב לבחור את נותן שרותי הנהלת החשבונות באופן כזה שיהיה ברור לו שרמת הדיוק ועדכון החומר חשובים לכם ביותר (הינכם מעוניינים שהחומר ירשם ויותאם בתדירות גבוהה) וכי בכל רגע בו תידרשו לחומר ולנתונים שלכם יסופקו לכם דוחות מעודכנים מידית.

להכוונה ראשונית בתהליך בחירת הנהלת החשבונות שלכם ניתן לפניות למרכז התמיכה והייעוץ לעסקים קטנים במייל:contact@high-profit.co.il

שלב שביעי, יעוץ פיננסי מקצועי

אז למה בעצם אתם צריכים יעוץ פיננסי?? מאותה סיבה שפונים לעו"ד בנושאי משפט ולרואה חשבון בנושא מיסוי, פונים ליועץ הפיננסי בנושאים הבאים:

  • ניהול תזרים מזומנים.
  • תקציב העסק.
  • ניתוח חודשי של הפעילות השוטפת.
  • תוכנית עסקית.
  • הקשר שלכם עם הבנק.
  • פיקוח על עבודת הנהלת החשבונות.

יעוץ פיננסי יוצר שיפור מתמיד של רווחי הלקוחות בעזרת הסדרת תהליכי הניהול, כאשר נקודת המוצא היא תחום ניהול הכספים.

בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית שלכם יועץ פיננסי מנוסה יכול לעזור לכם, למנוע מכם לטעות, לחסוך לכם זמן יקר, ולנווט אתכם. זכרו ככל שהעסק גדל מורכב יותר לעקוב אחר כל המידע לנתח אותו ולהסיק ממנו מסקנות נכונות ודרכי פעולה נדרשות.

מומלץ לפנות לאיש כספים שילווה אותך הן בהתארגנות הראשונית והן ובהמשך העבודה השוטפת.

חשוב לאתר גורם הנכון להתגייס לטובת קידום החברה בכל היקף ורמה של מחויבות בה הינכם מעוניין, לכל טווח של זמן. חשוב שלא יראה עצמו כגורם חיצוני "מייעץ", אלא יד ימינו של המנכ"ל / בעלים ומעמדה זו נגזרת מחויבותו ונכונותו לנטילת משימות, מגוונות ככל שיהיו, בדיוק כפי שמצופה ממנהל כספים בחברה.

ליווי תהליך ההתפתחות והצמיחה יבוצע בעזרת שיתוף ידע ומתן כלים המצויים אצל מנהל הכספים שלך כאלו המאפשרים בניית תהליכי ניהול אפקטיביים ותמיכה בקבלת החלטות נכונה תוך התמקדות בניהול הכספים ומשאבי האנוש. המטרה היא לאפשר לך להקדיש את הזמן לניהול העסק מחד ולספק את המידע הנדרש לך לביצוע עבודתך מאידך וזאת באופן האפקטיבי ביותר.

לייעוץ ראשוני והכוונה ללא כל התחייבות ניתן לפניות למרכז התמיכה והייעוץ לעסקים קטנים במייל:

contact@high-profit.co.il