אתם כאן: עמוד הבית חדשות

בקרוב: מענקי ממשלה לעסקים קטנים בפריפריה

הממשלה בוחנת אפשרות לעדכן את חוק עידוד השקעות הון בפריפריה לטובת עסקים ושירותים קטנים ובכך לסייע בקידום וביסוס תשתית השירותים הזמינים לרווחת האזרח בפריפרייה וכמובן עידוד לצמיחה ותעסוקה.מענקי ממשלה לעסקים בפריפריה

במסגרת דיוני הוועדה לשינוי חוק עידוד השקעות הון בראשות מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני (אורה קורן 26.3.2010), עלתה הטענה כי יש צורך בגיבוש ראיה אסטרטגית רחבה יותר וזאת מעבר לתפיסה הרווחת כיום, בדבר עידוד מפעלי תעשיה (ראו לדוגמא "מסלול סיוע להקמת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה בישראל" של משרד התמ"ת) ואשר מהווה את הרכיב המרכזי בחוק עידוד ההון וההשקעות בפריפריה.

תוכנית זו, בצד קרנות סיוע לעסקים בישראל (כגון קרן תבור, קרן פיתוח השיווק ועוד), הקיימות גם כיום לסיוע לבעלי עסקים - יכולה להוות מקפצה משמעותית לביסוס שירותים נדרשים בתחומים כגון ביטוח, עריכת דין, אדריכלות וכו' החסרים קיום בפריפריה.

מסגרת האשראי חוזרת לשליטת הלקוח

פסיקת בית-המשפט העליון, שניתנה באחרונה, משנה באופן מהותי את חוזה חשבון העו"ש שלכם ובפרט משפיעה על מספר היבטים מרכזיים בו. בין היתר, לא יותר לבנקים להטיל הגבלה חד-צדדית על מסגרת האשראי וזאת בהתבסס על '... שיקול דעתו של הבנק ...', כפי שהיה נהוג עד היום.money_clipart_banknote_coins

בפסיקתו, קבע בית המשפט העליון כי הטענה הגורפת בדבר '... הלקוח קרא והסכים לכל דבר ...' אינה עומדת עוד לצד הבנקים וכי יבוטל היבט 'ההסכמה הכללית' בסכסוך עם הלקוח ובכך תתאפשר פתיחת משא ומתן באשר לכלל התנאים בחוזה חשבון העובר ושב. לקביעה זו משמעות מרחיקת לכת באשר לאחריות שהייתה מוטלת, עד היום, על הלקוח וכעת עוברת לבנק. מהיום, לא יוכלו לטעון נציגי הבנק כי הדברים הובהרו, היו ידועים, או הוצגו בכתב ולמעשה פותרת את הלקוח מהאחריות המקיפה והבלעדית.

כפועל יוצא, קבע בית המשפט כי מעתה יהיה הבנק אחראי לנזקי הלקוח, גם כשאין לו שליטה. עד היום, אם זויפה חתימת הלקוח ואושרה על ידי נציג הבנק - האחריות לנזק הייתה עליו ולא על הבנק. מעתה, תהיה האחריות על הונאות ונזקים מסוג זה על הבנק ותאפשר פתח לתביעה של הלקוח, כלפי הבנק בכול מקרה של נזק שלא היה תלוי בו ושנגרם כתוצאה מפעולת הבנק.

את הידיעה בהרחבה, תוכלו למצוא אצל מארק שון מאתר כלכליסט.

חדשות טובות: השכר בעסקים קטנים נשחק פחות

חדשות טובות - השכר בעסקים הקטנים נשחק פחות מאשר בעסקים גדולים!

ניתוח הנתונים, מראה כי מגזר העסקים הקטנים נשחק רק בכ-9% לעומת כ-12% בכלל המשק ובכך מראה כי באופן יחסי עמד מגזר זה באופן טוב יותר במשבר הכלכלי של 2008. הסבר לנתון זה, אפשר למצוא בעובדה שמלכתחילה השכר וכח-האדם בעסקים הקטנים גמיש פחות לשינויים - בן מבחינת מרווחי השכר והן מהיכולת לפטר עובדים מבלי לפגוע באופן ישיר ביכולת התפעולית והשירותית של העסק עצמו.

המשך קריאה: חדשות טובות: השכר בעסקים קטנים נשחק פחות

פורום המכולות: אין לנו סיכוי

יו"ר פורום המכולות, אלי סתוי: "... המכולות נאלצות להתקיים במצוקה מול השוק הרכוזי ביותר בעולם ..." ובכך מסכם במשפט את גורלם של בעלי העסקים הקטנים בתחום הקמעונאות - אל מול רשתות המזון הענקיות ותרבות הקנונים ומותגי העל שפורחת בישראל בשנים האחרונות.פורום המכולות: אין לנו סיכוי

המשך קריאה: פורום המכולות: אין לנו סיכוי

הכרה בהוצאה על עבודה מבתי קפה

עסקים קטנים רבים ובפרט עצמאיים בתחום שירותי הידע, מפעילים את העסק שלהם מבית הקפה המקומי. אם לעבודה השוטפת ואם לקיום פגישות עסקיות, הכרות עם לקוחות חדשים ועוד. עד היום ,רשויות המס לא הכירו בהוצאות הכיבוד הללו כהוצאה מוכרת - האם הדבר נתן לשינוי?

המשך קריאה: הכרה בהוצאה על עבודה מבתי קפה